Menu Close

Bestuur

De kracht van buurthuis “de Pit” zit in het grote aantal vrijwilligers. Deze mensen staan ieder op hun eigen manier klaar voor de bezoekers, zodat deze keer op keer weer kunnen meedoen aan de activiteiten.

Het bestuur van stichting Buurtwerk Goes-Zuid zorgt ervoor dat al deze activiteiten op een gesmeerde manier worden georganiseerd.

Dagelijks bestuur

Ellemijn van Waveren

Voorzitter

Ellemijn van Waveren
E: ellemijn@zeelandnet.nl

Piet de Smit

Secretaris

Piet Smit
E: secretaris@buurthuisdepit.nl

Henk van Beek

Penningmeester

Henk van Beek
E: penningmeester@buurthuisdepit.nl

Overige bestuursleden

Jeanne Schaaij

Vergaderschema

Het bestuur vergadert éénmaal per maand. Ingezonden stukken kunt u richten aan de secretaris.